Financie 4.0

Finančné oddelenia spoločností prechádzajú rôznymi fázami vývojového cyklu. Niektoré z nich sú na začiatku cesty, trápia sa s pravidelnými uzávierkami a snažia sa dostať účtovné knihy pod kontrolu. Iné presúvajú svoju pozornosť z “lúskania čísiel” smerom k biznis partnerstvu a vytváraniu hodnôt pre interných klientov. Využívajú pri tom moderné trendy ako sú digitalizácia, automatizácia a prediktívna analýza. Patríte do prvej, alebo druhej skupiny, alebo sa nachádzate niekde uprostred?

Zamerajte sa na Financie 4.0. Pojem pre služby, ktoré posúvajú efektivitu práce vášho finančného oddelenia o ďalší level. Finpower je váš dôveryhodný partner na  ceste k digitálnej transformácii.

Externé posúdenie

Prináša vám reporting a mesačná závierka príliš veľa komplikácii a zaberá príliš veľa času? Potrebujete zefektívniť vaše finančné procesy? Je vaše finančné oddelenie zahltené manuálnou agendou? Využite možnosť externého posúdenia.

• Posúdime vaše fungovanie „pohľadom z vonka“ a prinášame myslenie mimo zaužívaných vzorcov, ktoré nie je poznačené historickými zlozvykmi.

• Zefektívnime  vnútorné procesy vášho finančného oddelenia.

• Prinášame nové myšlienky a ukážeme vám správny smer, ktorým sa uberať.

 

9

Hĺbková analýza aktuálneho stavu

9

Identifikovanie prekážok/problémov

9

Implementácia tzv. Quick Wins

9

Strategické návrhy na zlepšenie

9

Asistencia pri exekúcii riešení.

Automatizácia má silu zmeniť spôsob, akým financie poháňajú biznis vpred a v súčasnej dobe, plnej neustálych zmien, môže predstavovať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním.

Digitálna transformácia

Získajte partnera pre digitálnu transformáciu. Pomôžeme vám s automatizáciou reportov, odstránením manuálnych opakujúcich sa úloh, zefektívnením procesov s využitím jednoduchých aplikácií.

• Automatizácia reportingu: minimalizácia manuálnej prípravy reportov, reporty založené na jedinom zdroji pravdy v spoločnosti, zvýšenie “Dátového vzdelania” vášho controllingového tímu a zníženie ich závislosti na IT oddelení.

• Automatizácia opakujúcich sa úloh: Naši konzultanti dokážu zautomatizovať jednoduché procesy s využitím Power Automate. V prípade potreby automatizovať aj zložitejšie a komplexnejšie aktivity vo vašej spoločnosti s využitím RPA (Robotics Process Automation) máme sieť partnerov – odborníkov na túto oblasť, s ktorými vás radi prepojíme.

• Tvorba jednoduchých aplikácií: pomocou Power Apps na zvýšenie produktivity vášho finančného oddelenia, zjednodušenie administratívy a digitalizáciu procesov bez znalostí kódovania a zdĺhavého čakania na riešenia od IT oddelenia.

 

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

HUB Bratislava

Černyševského 10

Sledujte nás:

sk_SKSlovak