Konzultačné služby

Je váš finančný tím plne vyťažený (poprípade preťažený) každodennou operatívou? Potrebujete realizovať nové projekty, ale narážate na hranice kapacitných možností vášho tímu? Chýbajú vám skúsenosti a znalosti v kľúčovej oblasti? Získajte podporu externých odborníkov z Finpower a objednajte si konzultačné služby v nasledovných oblastiach:

Príprava na finančný audit 

Pripravte sa na finančný audit a nechajte si v otázkach ročnej účtovnej uzávierky poradiť odborníkmi z Finpower. Pomôžeme vám urýchliť proces auditu poskytnutím dodatočných odborných znalostí pri minimálnych nákladoch..

• Zabezpečujeme plynulý proces finančného auditu

• Konzultujeme predprípravu na audit, kontrolujeme a čistíme účtovné knihy

• Komunikujeme s audítormi a pripravujeme včasné a správne podklady k auditu.

• Vzdelávame interný tím v otázkach audit manažmentu.

M&A / Due diligence

Spoľahnite sa na expertnú podporu Finpower pri transakciách spoločností a využite komplexné služby (biznis plán, house in order aktivity, due diligence) pre bezchybné zvládnutie celého procesu transakcie.

• Tvoríme dobrý a nepriestreľný biznis plánu pre transakciu.

• Zabezpečujeme „house in order“ aktivity pred začatím transakcie.

• Asistujeme pri hĺbkovej finančnej previerke „due diligence“.

• Podporujeme vás v potransakčnej fáze a pomôžeme s hladkou integráciou spoločností.

Konsolidácia

Získajte podporu expertov z Finpower pri príprave konsolidovaných účtovných výkazov v súlade s aktuálnymi medzinárodnými reportingovými štandardmi.

• Tvoríme Excelové riešenia pre konsolidáčné aktivity, ktoré reflektujú potreby vašej spoločnosti.

• Pomáhame s prechodom z excelových riešení na sofistikovanejšie moderné konsolidačné nástroje, akým je softvér Konsolidator. Konsolidator minimalizuje riziko zlyhania ľudského faktoru a skracuje čas potrebný na prípravu konsolidácie. Zároveň obsahuje potrebnú dokumentáciu pre audit.

• Vzdelávame a podporujeme váš interný tím v najnovších trendoch a otázkach konsolidácie.

Implementácie ERP / BI systémov

Množstvo implementačných projektov zlyháva kvôli nedostatočnej komunikácii zúčastnených strán. Pri konfrontácii sveta IT so svetom financií a biznisu často dochádza k nedorozumeniam na oboch stranách. Dosiahnite hladkú implementáciu ERP/BI systémov s podporou odborných konzulantov z Finpower.

• Preberáme za vás komunikáciu s IT špecialistami v implementačných projektoch.

• Pôsobíme ako spojivo medzi IT svetom a svetom financií/biznisu, poprípade v roli kľúčového užívateľa systému na strane financií

• Objasňujeme ciele a zámery implementácie a zabezpečujeme zhodu na oboch stranách

• Pomôžeme vám s testovacou fázou pred dokončením implementácie

Budgeting / Forecasting

Buďte pripravení čeliť výzvam v podnikaní a správne plánujte. Získajte pre svoju firmu konzultanta s dlhoročnými skúsenosťami v „budgetingu“ a „forecastingu“, ktorý vám pomôže s nastavením plánovacích procesov vo vašej firme.

• Nastavíme plánovací proces pre vašu spoločnosť.

• Zefektívnime a zlepšíme už existujúce procesy a odstránime nedokonalosti.

Finančné modelovanie

Nepodceňte silu vášho biznis plánu. Správny biznis plán je rozhodujúci napríklad pre presné ohodnotenie spoločnosti alebo zadefinované dlhodobej stratégie a cieľov. Pripravíme pre vás finančný model a naučíme vás orientovať sa a rozumieť každému jeho bodu.

• Tvoríme a revidujeme finančné modely, ktoré reflektujú vašu stratégiu.

• Pripravujeme finančné modely s využitím moderných modelovacích techník s rešpektom na medzinárodné štandardy, ktoré sú ľahko čitateľné a zrozumiteľné.

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

HUB Bratislava

Černyševského 10

Sledujte nás:

sk_SKSlovak