Dostaňte svoje podnikové financie.

pod kontrolu

Ste majiteľom menšej firmy a podnikové financie vám prerastajú cez hlavu? Nemôžete si dovoliť zaplatiť finančného managera, alebo controllera na plný úväzok? Služby virtuálneho CFO ponúkajú inovatívne riešenie, ktoré zmení spôsob, akým spravujete financie vášho podniku.

S čím vám dokáže virtuálny CFO pomôcť?

Cash-flow manažment

Pravidelnou analýzou svojho peňažného toku dokážete lepšie pochopiť dynamiku príjmov a výdavkov, identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a zaviesť stratégie na dosiahnutie udržateľného stavu. Dôležitou súčasťou je aj plánovanie budúcnosti, aby ste sa uistili, že máte dostatok prostriedkov na všetky nevyhnutné výdaje.

Analýza finančného zdravia

Zistite, ktoré aspekty vášho podnikania sú najviac ziskové a ktoré naopak prinášajú stratu. Pochopte minulosť a získajte kontrolu nad nákladmi firmy. Zrevidujte svoju cenotvorbu tak, aby ste maximalizovali zisk. Pomocou analýzy likvidity a solventnosti zase zistíte, či a ako je firma schopná splácať svoje záväzky a jej celkovú finančnú stabilitu.

Finančné plánovanie

Plány a prognózy vám umožnia predpovedať budúci vývoj na základe historických údajov, trhových trendov a ďalších faktorov. Stanovujú finančné ciele, pomáhajú kontrolovať výdavky a monitorovať výkonnosť firmy. Takto dokážete predvídať potenciálne výzvy a príležitosti, posudzovať vplyv rôznych scenárov a prijímať rozhodnutia proaktívne

Optimalizácia systémov

Podnikové systémy by mali pracovať pre vás, nie vy pre nich. Ak vaše systémy nestíhajú reagovať na potreby, alebo neumožňujú poskytovať relevantné informácie pre váš biznis, je potrebné ich prehodnotiť. Optimalizácia systémov zahŕňa analýzu a zefektívnenie chodu operatívy firmy: pracovných postupov, procedúr a používaných technológií.

Výhody

Úspora nákladov

Získajte služby od skúsených profesionálov za zlomok nákladov v porovnaní so zamestnaním full-time „finančáka“.

Flexibilita

Prispôsobte si rozsah podpory podľa vašich aktuálnych potrieb. Služby dokážeme škálovať podľa rastu a zvyšujúcej sa komplexite problémov

Odbornosť

Využite naše skúsenosti z rôznch odvetví a trhov. Naši profesionáli sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú, aby držali krok s dobou a dokázali prinášať najlepšie riešenia.

Máte záujem? Kontaktujte nás 

Contact form

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

Europeum business center

Suché mýto 1
Bratislava

Sledujte nás:

LinkedIn