Pomôžeme Vám transformovať

vaše finančné oddelenie

Zmeňte vaše finančné oddelenie, aby pracovalo agilnejšie, automatizovane a poháňané dátami tak, aby ponúkalo včasné informácie pre Váš biznis.

Zlepšite a zjednodušte fungovanie Vášho finančného oddelenia

Trvá vám mesačná uzávierka príliš dlho a vy nemáte včas relevantné informácie o vašom biznise? Poskytuje vám Controlling nejasné a nepresné odpovede na vaše otázky?

Zanalyzujeme vašu situáciu, spolu identifikujeme problematické miesta a zbytočné kroky v procesoch a navrhneme riešenia na dosiahnutie vyššej efektivity. Takto navrhnuté procesy zdokumentujeme pre vaše budúce potreby, aby ste dosiahli konzistentnosť a minimalizovali priestor pre chyby.

Nastavíme vám metodiku controllingu a reportingové dimenzie vo vašom ERP systéme tak, aby sme sprehľadnili váš biznis a umožnili jeho efektívne riadenie.

Prekročte hranice excelu

Trávi váš finančný tím väčšinu produktívneho času opakujúcim sa spracovaním dát z rôznych zdrojov, ich čistením a konsolidáciou v exceli? Nezostáva im dostatok času na analýzu a využitie dát vo váš prospech? Spolu to dokážeme zmeniť.

Excel považujeme za najlepšieho pomocníka finančného profesionála, ale zároveň sme presvedčení o tom, že to nie je riešenie každého vášho problému a že sa používa aj tam, kde existujú lepšie riešenia. Zmeňte svoj spôsob práce a naučte sa automatizovať prácu s dátami a opakovanú činnosť tak, aby ste sa mohli viac sústrediť na činnosti, ktoré prinášajú pre biznis pridanú hodnotu.

Zjednodušte a automatizujte svoj reporting

Ste zahltení reportami? Poskytujú rôzne výsledky a spôsobujú nejasnosti? Je ich príprava a aktualizácia náročná a zdĺhavá?

Finančné dáta vedia zamotať nejednému užívateľovi hlavu. Príliš veľa tabuliek, s tisíckami riadkov obsahujúcich obrovské množstvo finančných ukazovateľov. Takto nastavený reporting častokrát prináša viac otázok ako odpovedí.

Nami definovaný reporting vás nezahltí, poskytne vám včasný a presný pohľad na biznis a jeho vývoj. Nastavíme a zadefinujeme jasné a merateľné KPIs. Vaši zamestnanci získajú prehľadné reporty, ktoré budú mať neustále k dispozícii. Dáta vizualizujeme a pomocou nich rozprávame príbeh. Pomôžeme vám pri implementácii Business Intelligence systému.

Automatizácia má silu zmeniť spôsob, akým financie poháňajú biznis vpred a v súčasnej dobe, plnej neustálych zmien, môže predstavovať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním.

Máte záujem? Kontaktujte nás 

Contact form

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

Europeum business center

Suché mýto 1
Bratislava

Sledujte nás:

LinkedIn