REFERENCIE

Konica Minolta Nordics – prípadová štúdia

Pomohli sme finančným tímom v Konica Minolta Nordics stať sa skutočne regionálnou organizáciou“

Trvanie: 05/2021 – 12/2023
Krajiny: Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko

Konica Minolta Nordics existovala dlhé roky ako zoskupenie samostatných spoločností v spoločnom regióne Nordic s rôznymi procesmi, systémami ERP a spôsobmi reportovania. Regionálny manažment vyjadril silnú potrebu harmonizácie, zjednotenia a využitia potenciálnych synergických efektov.

Konzultanti spoločnosti Finpower pôsobili ako externí partneri, ktorí zabezpečovali harmonizáciu v oblasti financií. Stali sme sa súčasťou implementačného ERP tímu a zamerali sa na harmonizáciu v rámci controllingu, reportingu a účtovníctva. Úzko sme spolupracovali aj s vývojármi BI a pomáhali sme definovať a rozvíjať spoločné Nordic BI (v Power BI), používané v rámci celého regiónu.

Q

Situácia PRED

 • KM Nordics bola skupina 4 pobočiek s rôznym využívaním systému ERP a vlastnými BI riešeniami
 • Každá krajina mala vyvinuté vlastné riešenia a procesy, ktorými sa snažila riešiť rovnaké problémy (čo často spôsobovalo ďalšie manuálne zaťaženie ostatných tímov back-office)
 • Krajiny používali rozdielne účtovné osnovy, odlišné dimenzie (tie často v ERP chýbali a bolo ich potrebné pridávať ručne pri zostavovaní výkazov)
 • Každá krajina používala iné definície a usmernenia pre reportovanie (čo viedlo k nemožnej konsolidácií a sťaženého vzájomného porovnávania)
 • Krajiny mali buď vyvinutý vlastný systém Business Intelligence alebo žiadny nemalí a manuálne extrahovali dáta zo systému ERP
 • Reporty pre materskú spoločnosť sa pripravovali prácne v Exceli a ich tvorba trvala niekoľko dní
 • Rôzne verzie pravdy a reportov spôsobovali zmätok v jednotlivých tímoch

Situácia PO

 • KM Nordics sa stala naozaj regionálnou organizáciou so spoločnými systémami ERP a BI
 • Zjednotenie a harmonizácia procesov v rámci ERP, čo viedlo k vyššej efektívnosti, úspore času a synergiám (masívne sa zvýšila zastupiteľnosť na pozíciách v Back-office v jednotlivých krajinách)
 • Používanie spoločnej účtovnej osnovy (s dôkladným posúdením lokálnych špecifík)
 • Harmonizácia reportingových elementov, usmernení a definícií, ktorá zabezpečila porovnateľnosť výsledkov a ľahšiu konsolidáciu
 • Používanie jednotného BI systému (Power BI), v ktorom sú k dispozícii vždy aktuálne reporty s ohľadom na bezpečnosť údajov
 • Reporty smerom k materskej spoločnosti vyriešené pomocou „push the button“ riešenia, čo znamenalo dramatickú úsporu času v rámci mesačných uzávierok
 • Jeden zdroj pravdy pre všetkých v spoločnostiach v celom regióne

  „Pri implementácií ERP systému v Škandinávií sme sa stretli so skvelým a konštruktívnym dialógom a podporou zo strany konzultantov spoločnosti Finpower. Spoločnosť Finpower poskytla dobrý prehľad, najmä v oblasti finančného výkazníctva, rýchlo a profesionálne reagovala v oblastiach, kde boli potrebné úpravy a podpora počas celého procesu implementácie.“

  Kenneth Nygaard
  Nordic Operational Excellence & IT Manager

  +421 907 289 712

  Zavolajte nám.

  info@finpower.eu

  Napíšte nám.

  Europeum business center

  Suché mýto 1
  Bratislava

  Sledujte nás:

  LinkedIn