Startupy (alebo Scaleups v neskoršej vývojovej fáze) si väčšinou hneď od začiatku svojej existencie nebudujú vlastné účtovné oddelenia, ale využívajú služby externých účtovníkov. Ich potreby sú však často odlišné od potrieb „bežných“ klientov takýchto spoločností....

preèítajte si viac