Účtovníctvo patrí medzi najkonzervatívnejšie odvetvia najmä preto, že charakter tejto práce určuje množstvo zákonov, vyhlášok, pravidiel a nemalý vplyv štátu a jeho inštitúcií. Vďaka rozvoju informačných technológií a umelej inteligencie však prechádza...

preèítajte si viac