7 dôvodov, prečo je digitálne účtovníctvo najlepšou voľbou pre váš Startup, či Scaleup

Oct 9, 2023 | Digital accounting

Digital accounting

Startupy (alebo Scaleups v neskoršej vývojovej fáze) si väčšinou hneď od začiatku svojej existencie nebudujú vlastné účtovné oddelenia, ale využívajú služby externých účtovníkov. Ich potreby sú však často odlišné od potrieb „bežných“ klientov takýchto spoločností. Potrebujú niečo viac, ako môže poskytnúť bežná účtovná kancelária. Uviedli sme niekoľko dôvodov, prečo práve naša služba digitálneho účtovníctva je najlepšou voľbou pre váš Startup/Scaleup.

1) Startup mindset

Náš tím pracoval v startupoch, takže rozumieme ich špecifikám a potrebám. Vieme, že váš svet sa veľmi rýchlo mení a potrebujete účtovníka, ktorý dokáže veľmi pohotovo a flexibilne reagovať. Zároveň potrebujete na svojej strane partnera, ktorý proaktívne pristupuje k riešeniu menších či väčších problémov.

2) Efektívna komunikácia

Neefektívnej komunikácii dávame STOPku: preposielanie e-mailov tam a späť, keď človek stráca prehľad o tom, čo sa vyriešilo a čo nie, a aký je vlastne výsledok celej diskusie v e-mailovom vlákne. Na riadenie projektov využívame cloudové riešenie, kde celá komunikácia s klientom prebieha ohľadom jednotlivých tém, vidíte termíny, zodpovednosť za jednotlivé úlohy, ako aj to, v akom štádiu sa projekt/úloha nachádza. Okrem toho mávame pravidelné „Sprint“ stretnutia, kde s klientom preberáme stav úloh, ale aj výzvy, ktoré musíme v budúcnosti spoločne riešiť.

3) Obchodné partnerstvo

Predstavte si poskytovateľa účtovníctva ako svoje externé finančné oddelenie, ktoré sa zaujíma o vaše podnikanie, snaží sa pochopiť všetky jeho nuansy a špecifiká a prináša riešenia, aby sa vaša prevádzka mohla neustále posúvať a zlepšovať a aby váš biznis mohol ľahšie napredovať. . Myslite na svojho poskytovateľa účtovníctva ako na obchodného partnera, ktorý ďaleko prekračuje hranice nevyhnutných povinností a má skutočný záujem pomôcť vám, ako najlepšie vie.

4) Moderné služby

Pod pojmom moderné služby rozumieme účtovníctvo v cloude, ktoré je klientovi dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Využitie moderných technológií, napr. digitálne schvaľovanie a obeh dokumentov, automatizácia procesov, napr. extrahovanie údajov z prijatých dokumentov pomocou technológie OCR a strojového učenia, čím sa minimalizuje priestor pre ľudské chyby. Taktiež snaha o integráciu s inými systémami využívanými zákazníkmi na zjednodušenie a zrýchlenie spracovania dát.

5) Reporting a analýza dát

Dáta a reporty sú našou vášňou, dokážeme pre vás vytvárať a spravovať prehľadné reporty na mieru. Nastavte nákladové strediská, dimenzie, analytické účty tak, aby výkazníctvo poskytovalo vášmu manažmentu, investorom alebo financujúcim bankám všetky relevantné informácie v jasnej forme. Finančné údaje za vás zanalyzujeme, vysvetlíme, zachytíme trendy a prípadne porovnáme s plánom či prognózou.

6) Podpora pri plánovaní/prognózovaní

Okrem prehľadných reportov vám vieme pomôcť aj s procesom plánovania či pravidelného prognózovania vo vašej spoločnosti. Spoločne nastavíme, ujasníme a zoptimalizujeme celý proces plánovania tak, aby sa nestal firemnou nočnou morou. Plány a prognózy vieme zakomponovať do reportov tak, aby ich porovnanie s realitou bolo jednoduché a na jednom mieste. V neposlednom rade sa môžeme spoločne pozrieť a nastaviť proces projekcie cash-flow, pretože „Cash is the King“ a táto veta platí dvojnásobne pre startupy🙂.

7) Bezpečnosť údajov

Vaše dáta v cloude sú v bezpečí. Používame cloud Microsoft Azure, ktorý vo veľkom využívajú najväčšie svetové spoločnosti z rebríčka Fortune 500, ale aj vládne inštitúcie (nielen) v Spojených štátoch amerických. Na prihlásenie do našich nástrojov používame viacfaktorovú autentifikáciu, ako aj ďalšie bezpečnostné funkcie, aby sme čo najviac eliminovali digitálne útoky.

O autorovi

Som Marek Psota a dlhé roky pôsobím v oblasti controllingu a riadenia podnikových financií. Založil som konzultačnú spoločnosť Finpower, ktorá pomáha firmám lepšie pochopiť ich finančné dáta a využívať ich vo svoj prospech. Taktiež pomáhame finančným riaditeľom transformovať ich tímy na moderne fungujúce finančné oddelenia.

Najnovšie články