Plánovanie cash-flow je dôležitou časťou manažovania finančných tokov, pretože umožňuje firme pripraviť sa na budúcnosť. Ukážeme si ako na to.

read more