Plánovanie peňažných tokov je najdôležitejšou súčasťou riadenia finančných tokov, pretože umožňuje porozumieť príjmom a výdavkom, ich časovej postupnosti a umožňuje tak spoločnosti predvídať a pripraviť sa na budúci vývoj svojej finančnej situácie. ako to spraviť? V...

preèítajte si viac