Plánujte si svoj cash flow. Jednoducho.

okt 4, 2023 | Tipy virtuálneho CFO

Čo je plánovanie cash flow

Plánovanie peňažných tokov je najdôležitejšou súčasťou riadenia finančných tokov, pretože umožňuje porozumieť príjmom a výdavkom, ich časovej postupnosti a umožňuje tak spoločnosti predvídať a pripraviť sa na budúci vývoj svojej finančnej situácie. Ako to spraviť? V nasledujúcich krokoch vám ukážeme, ako si jednoducho pripraviť cash flow plán v Exceli na niekoľko týždňov dopredu.

Postup pri plánovaní cash flow

1) Zistíme aktuálny stav finančných prostriedkov na bankových účtoch (+ hotovosť) a určíme obdobie, na ktoré chceme cash-flow plánovať. V našom príklade použijeme predpoveď na 8 týždňov dopredu.

2) Z účtovníctva stiahneme údaje týkajúce sa faktúr vystavených klientom, ako aj faktúr prijatých od dodávateľov (v oboch prípadoch máme na mysli otvorené, a teda ešte neuhradené faktúry). Údaje musia obsahovať minimálne:

– údaj o dátume splatnosti
– sumy s DPH.

3) Na základe histórie platieb a odhadov upravíme predpokladaný dátum úhrady faktúr od klientov, vieme upraviť aj dátumy, kedy plánujeme uhrádzať faktúry od jednotlivých dodávateľov

4) K údajom uvedeným vyššie pridáme manuálne vstupy, ako sú výplaty miezd alebo platby DPH a iných daní, prípadne iné hotovostné výdavky alebo príjmy.

5) Ak cash-flow plánujeme na dlhšie obdobie ako 1 mesiac, zvyčajne k manuálnym vstupom pridáme odhad plánovaných vydaných a očakávaných prijatých (opakujúcich sa) faktúr. V našom príklade pre jednoduchosť abstrahujeme od tohto kroku.

Plánovanie peňažných tokov je najdôležitejšou súčasťou riadenia finančných tokov

Takto dostaneme predpokladaný nárast/pokles Cashflow za jednotlivé týždne. Ide o operatívny peňažný tok, t. j. taký, ktorý je výslovne založený na činnosti našej spoločnosti. V prípade, že si chceme zobrať úver, alebo očakávame financovanie od investora (v prípade startupu), môžeme ich pridať do súhrnu a získať tak výsledný cash flow a jeho prognózu.

Príklad cash flow tabulky

Cash flow plan

Niekoľko tipov na záver

  • čím dlhšie je obdobie plánovania peňažných tokov, tým viac dohadov ide do toho a tým horšia je presnosť. Preto odporúčame plánovať peňažný tok na 2 až 4 týždne.
  • čím lepšie poznáme našich klientov a ich platobné zvyklosti, tým lepšie a presnejšie vieme naplánovať CASH IN.
  • Opakovanie je matka múdrosti 🙂. Proces môžeme zlepšiť jeho opakovanou aplikáciou.
  • Vhodným doplnkom je porovnanie nášho plánovania so skutočnými príjmami/výdavkami (v porovnaní s pohybmi na bankových účtoch), čím získame informácie o presnosti našich odhadov.

Odporúčame plánovať peňažný tok na 2 až 4 týždne

Ako vidíte, nie je to žiadna raketová veda, ale vyžaduje si to určitý čas a energiu, ako aj vytrvalosť. Ak máte záujem o jednoduchú excelovú šablónu, ktorá bola použitá v príklade vyššie, napíšte nám na info@finpower.eu alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára a my vám ju bezplatne zašleme.

Ak si netrúfate naplánovať svoj cash flow, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

O autorovi

Som Marek Psota a dlhé roky pôsobím v oblasti controllingu a riadenia podnikových financií. Založil som konzultačnú spoločnosť Finpower, ktorá pomáha firmám lepšie pochopiť ich finančné dáta a využívať ich vo svoj prospech. Taktiež pomáhame finančným riaditeľom transformovať ich tímy na moderne fungujúce finančné oddelenia.

Najnovšie články

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

Europeum business center

Suché mýto 1
Bratislava