Controlling a jeho úloha vo firmách

mar 24, 2022 | Tipy virtuálneho CFO

Potrebujete Controllera?

Možno sa niektorí z  Vás pýtajú čo je to Controlling? Kto je to vlastne ten Controller a potrebuje ho naša spoločnosť? Začnime teda od konca a odpovedzme si na poslednú otázku. To, či spoločnosť (ne)potrebuje Controllera závisí samozrejme od jej veľkosti, zložitosti biznis modelu, trhu na ktorom pôsobí, ako aj smerovania (rastu) firmy.  

Ak ste menšia firma s niekoľko (sto)tisícovými tržbami s jednoduchým biznis modelom „kúpa-predaj“ s určitou maržou, bez vízie zásadného rastu a rozširovania svojho produktového portfólia, pravdepodobne môžete finančné zdroje využiť aj rozumnejšie, ako zamestnaním Controllera.  

Pokiaľ ste ale obratovo väčšia firma, s desiatkami až stovkami produktov, väčším množstvom zákazníkov predávajúca cez viaceré odbytové kanály so záujmom neustále rásť a rozvíjať sa…od určitého momentu sa začnú možnosti komplikovať a Vy nedokážete jednoznačne určiť, ktoré produkty, ktorí zákazníci, alebo ktoré odbytové cesty sú profitabilné a ktoré naopak nie. 

controller finpower

Controller a jeho rola

V takom prípade prichádza na scénu Controller, ktorý Vám dokáže odpovedať presne na tieto otázky, ale nielen tie. Okrem toho vám Controller umožní mať svoje financie viac pod kontrolou, namiesto prehľadu „ako si na tom firma stojí“ raz-dva krát do roka, dokáže tieto informácie dodávať na pravidelnej (napr. mesačnej) báze. Taktiež vám umožňuje pozerať sa smerom dopredu, plánovať, odhadovať rôzne scenáre vývoja, ale aj pomáha riadiť cash-flow Vašej spoločnosti tak, aby ste mali za každých okolností dostatok peňažných prostriedkov na Vaše fungovanie. 

Controller je ako navigátor na námornej lodi. Pozná cestu po ktorej loď prešla a pomáha kapitánovi a posádke (managementu) loď nasmerovať správnym smerom tak, aby sa vyhla výraznejším prekážkam a dorazila do vytúženého cieľa. 

Ako by mal vyzerať dobrý Controller? 

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, táto pozícia vyžaduje od osoby široký rozhľad. Mala by veľmi dobre rozumieť spoločnosti a jej biznis modelu, taktiež procesom vo vnútri firmy, poznať trh a jeho špecifiká. Okrem toho by mala mať veľmi dobré technické znalosti, ovládať ERP systém a procesy v ňom. Častokrát je práve (niekedy nevďačnou) úlohou Controllera upozorňovať na chyby, či nedokonalosti procesov a fungovania iných oddelení spoločnosti. 

V dnešnom firemnom svete, plnom dát je, viac ako kedykoľvek predtým, nevyhnutná schopnosť Controllera dostať z dát relevantné informácie, tie analyzovať a správne interpretovať. Ide pri tom nielen o finančné, ale aj iné firemné dáta, ktorým je potrebné rozumieť. Keďže Controlling a účtovníctvo sú vlastne 2 spojené nádoby, podľa môjho názoru by mal mať dobrý Controller aj veľmi slušný prehľad v účtovníctve. Je dôležité denno-denne komunikovať s účtovným oddelením, pomáhať zlepšovať procesy tak, aby sa v čo najväčšej miere odstránila manuálna práca a zlepšila kvalita finančných dát. 

Služby externého controllera

V prípade, že Vaša spoločnosť nie je dostatočne veľká na to, aby si mohla dovoliť Controllingové oddelenie, poprípade skúseného Controllera na plný úväzok, existuje možnosť outsourcingu a využitia služieb externého Controllera. Takáto možnosť sa stáva ešte reálnejšia a uchopiteľnejšia v dnešnom (post) covidovom období, kde aj práca na diaľku dostáva úplne iné rozmery v porovnaní s minulosťou. Rozhodnutie outsourcovať Controllera má hneď niekoľko výhod: 

  • Umožňuje spoločnosti vysokú mieru flexibility a škálovateľnosti podľa aktuálnych potrieb 
  • Spoločnosť dokáže využiť služby skúsených finančných expertov, ktorých by si na full-time nebola schopná/ochotná dovoliť 
  • Externí experti majú know-how a skúseností z rôznorodých firiem a projektov, ktoré dokážu využiť v prospech Vašej spoločnosti 
  • Externí experti sledujú  najmodernejšie trendy v oblastiach finančného manažmentu, ktoré sa neboja aplikovať v praxi 
  • Vysoká efektivita vynaložených výdavkov 

Posledný bod by som rád ilustroval na príklade:  

A) Predstavte si, že máte v spoločnosti full-time Controllera. Nebudeme si klamať, pracovná záťaž Controllera v rámci mesiaca nie je rovnomerne rozložená. Po vypätých uzávierkach a splnení reportingových deadlinov zvyčajne prichádza uvoľnenejšia fáza, keď si môže zamestnanec trochu „vydýchnuť“. To, ako dlho trvá „oddychová“ fáza je veľmi odlišné v rôznych firmách (v niektorých „oddychová fáza“ ani nenastáva 😊). Takýto zamestnanec vás okrem platu stojí aj ďalšie výdavky: rôzne benefity, teambuildingy, školenia…Po určitom čase tento zamestnanec zvyčajne stráca motiváciu, potrebuje sa posunúť, finančne si polepšiť a takto stále dookola. 

B) Naproti tomu využívate služby externého Controllera, kde platíte len za vopred dohnutý okruh aktivít, ktorý si viete časom prispôsobiť podľa toho, ako Vaša firma rastie a vyvíja sa. Vaše náklady sú jasne dané dohodnutou sadzbou. Externý expert má veľmi prozákaznícky prístup, snaží sa veci inovovať, posúvať vpred a zefektívňovať tak, aby bol klient maximálne spokojný za každých okolností. 

Ktorú možnosť si zvolíte Vy? 😉 

O autorovi

Som Marek Psota a dlhé roky pôsobím v oblasti controllingu a riadenia podnikových financií. Založil som konzultačnú spoločnosť Finpower, ktorá pomáha firmám lepšie pochopiť ich finančné dáta a využívať ich vo svoj prospech. Taktiež pomáhame finančným riaditeľom transformovať ich tímy na moderne fungujúce finančné oddelenia.

Najnovšie články

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

Europeum business center

Suché mýto 1
Bratislava