Tipy, ako dostať cash-flow svojho podniku pod kontrolu

Sep 22, 2023 | Tipy virtuálneho CFO

Špecifiká malých podnikov

Najčastejší dôvod krachu malých podnikov je nedostatok finančných prostriedkov. Odhaduje sa, že drvivá väčšina týchto problémov (podľa štúdie U.S. Bank je to až 82%*) súvisí s nedostatočným manažmentom finančných tokov (tzv. cash flow).

Majitelia malých podnikov sú zdatní v prevádzkových úlohách, v riadení ľudí, marketingu, či výrobe… veľa krát im ale chýbajú zručnosti v oblasti finančného riadenia. Mnohí z nich nemajú dostatok kapacity na riešenie finančných záležitostí kvôli časovo náročnej operatíve, alebo im chýbajú odborné znalosti, či záujem o prácu s financiami. Spoliehajú sa na (externých) účtovníkov, ktorí však zvyčajne nedokážu pomôcť v tejto oblasti. Ich prioritnou úlohou je vedenie účtovníctva v súlade so zákonmi a podávanie daňový priznaní.

Prinášame vám niekoľko tipov, ako zlepšiť svoj cashflow:

Blue White Modern Marketing Blog Banner (2)

1) Základom je plánovanie

Plánovanie je asi najdôležitejšia časť cash-flow manažmentu, umožňuje vám pochopiť svoje príjmy a výdavky, ich časový rámec. Ponúka možnosť predvídať a pripravovať sa na budúcnosť, pochopiť sezonalitu, či zmeny v biznise a v čase. Krátky návod, ako si jednoducho plánovať cashflow sme popísali v článku tu.

2) Pohľadávky potrebujú riadenie

Pamätajte: Každé 1 Euro v pohľadávkach predstavuje 1 Euro chýbajúce na bankovom účte. Preto je potrebné riadiť úroveň pohľadávok: Odporúčame posielať faktúry zákazníkom, čo najrýchlejšie. Uľahčiť im možnosti platby, napr. použitím QR kódov priamo na faktúrach. Situáciu s pohľadávkami pravidelne monitorovať a aktívne sa snažiť pohľadávky riešiť – urgovať, posielať pripomienky. Klientom, ktorí notoricky platia neskoro sa nebáť vyrubiť penále, či úroky z omeškania. Ak potrebujete zlepšiť svoju okamžitú platobnú schopnosť, dobrým riešením môže byť aj tzv. faktoring, čiže odpredaj pohľadávok so zľavou tretím stranám. Takto dokážete skrátiť dobu čakania na peňažné príjmy, ale za cenu vzdania sa časti ich hodnoty.

3) Monitorujte svoje Záväzky

Podobne ako pohľadávky je potrebné monitorovať aj stav vašich záväzkov a ich vývoj. Tu odporúčame neplatiť záväzky skôr, ako je ich splatnosť, snažiť sa predĺžiť platobné podmienky u dodávateľov. V urgentných prípadoch u dodávateľov, s ktorými máte nadštandartné vzťahy môžete skúsiť požiadať o splátkový kalendár. Dôležité je prehodnotiť aj iné možnosti získavania majetku/zásob, ako napríklad leasing, poprípade sales and lease back (predaj a spätný leasing).

4) Sledujte dôležité ukazovatele

Dôležitými ukazovateľmi sú určite DSO (Days Sales Outstanding) a DPO (Days Payable Outstanding), ktoré hovoria o tom, koľko dni v priemere trvá vašej spoločnosti premeniť pohľadávky na cash, resp. koľko dní jej v priemere trvá splatiť svoje záväzky. Ak si váš biznis vyžaduje aj skladové zásoby, je vhodné skombinovať tieto s ďalším ukazovateľom, tzv. DIO (Days Inventory Outstanding), ktorý vyjadruje fakt, ako dlho držíte zásoby na sklade, než ich predáte.

5) Analyzujte svoje výnosy a náklady

Cashflow manažment ide ruka v ruke aj s analýzou svojich výnosov, nákladov a marží. Pokiaľ sú vaše marže príliš nízke, je potrebné prehodnotiť cenotvorbu vašich produktov/služieb a tak zabezpečiť dodatočný peňažný príjem. Sledovanie nákladov vám zas umožní ich pochopenie, uvedomenie si faktu, či všetky náklady sú nevyhnutné a opodstatnené.

*Jessie Hagen of U.S. Bank, cited on the SCORE/Counselors to America’s Small Business website http://www.score.org

O autorovi

Som Marek Psota a dlhé roky pôsobím v oblasti controllingu a riadenia podnikových financií. Založil som konzultačnú spoločnosť Finpower, ktorá pomáha firmám lepšie pochopiť ich finančné dáta a využívať ich vo svoj prospech. Taktiež pomáhame finančným riaditeľom transformovať ich tímy na moderne fungujúce finančné oddelenia.

Najnovšie články